• Domov
  • Novice
  • Seznanitev z novim sistemom načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni

V četrtek, 3. februarja 2022 je Skupnost občin Slovenije organizirala spletni seminar Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi.

Strokovnjak za področje prostorskega prava, Luka Ivanič je zbranim predstavil zakonodajne novosti s področja urejanja prostora, ki so vezane na Odlok o urejanju podobe naselij in krajine (OUPNK). Navedeni odlok namreč razširja in natančneje specificira nabor posegov v prostor, ki se lahko urejajo s tem odlokom, uvaja pa tudi nekoč že poznan mehanizem njihove priglasitve na občini.

Med drugim je govoril o vlogi in namenu OUPNK v sistemu občinskih prostorskih izvedbenih aktov, aplikaciji skupnih pravil/določb glede prostorskega načrtovanja na ta odlok, postopku priprave in sprejetju odloka, načrtovanju in dovoljevanju posegov, ki se urejajo s tem odlokom (v odnosu do zasebne lastnine), izvajanju posegov v prostor, ki se jih načrtuje s tem odlokom ter inšpekcijskemu nadzoru nad posegi v prostor, načrtovanimi z odlokom.

Z izvedbo seminarja, je SOS prispeval k opolnomočenju javne uprave in drugih zainteresiranih posameznikov z novostmi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki bodo prešle v veljavo s pričetkom junija 2022.

< Vse aktualne novice