• Domov
  • Novice
  • Šifra izplačila za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19

V Uradnem listu RS je bila objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Z navedeno uredbo se določa šifra izplačila za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 funkcionarjem plačne podskupine A5 iz Priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), županom in podžupanom, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, direktorjem občinskih uprav in načelnikom upravnih enot.

Šifra za izplačilo dodatka po 42. členu ZNUPZ je C089.

< Vse aktualne novice