• Domov
  • Novice
  • Sistemska priporočila za izvajanje sistema nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč – št. 2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dne, 15. 10. 2021 izdalo nova Sistemska priporočila za izvajanje sistema nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč – št. 2, v prehodnem obdobju do uveljavitve drugačne obdavčitve nepremičnin (št.: 35206-3/2021-2550-15).

Ne glede na to, da je določanje in posledično tudi odmera NUSZ v precejšnji avtonomiji občin, MOP z namenom večjega poenotenja in doseganje sorazmernosti odlokov o NUSZ ter večje pravne varnosti zavezancev, v priporočilih navaja nekatera podrobnejša priporočila in usmeritve. Občinam se še naprej priporoča medsebojno sodelovanje pri usklajevanju izvajanja sistema NUSZ, kakor tudi sodelovanje z MOP, MF (FURS) in MJU.

  • Besedilo priporočil prilagamo TUKAJ.

Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice