• Domov
  • Novice
  • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov poziva občine k izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč

V petek 25. maja je v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) potekal drug sestanek na temo izdajanja potrdil o namenski rabi za parcele,  za potrebe prenosa kmetijskih zemljišč (in gozdov) iz drugih pravnih subjektov na Sklad oziroma iz Sklada na druge pravne subjekte. Sklad je v letu 2016 pričel s pošiljanjem vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč in se je nadaljevala v letu 2017. V postopku prenosa zemljišč lahko le izdano potrdilo predstavlja verodostojno listino za potrebe opredelitve do zakonskega lastništva posamezne parcele.

Sklad mora projekt ureditve lastništva končati do konca leta 2018, zato so se predstavniki Sklada tudi obrnili na reprezentativna združenja, da po svojih močeh pomagamo pri ureditvi lastništva navedenih parcel. Pri pridobivanju potrdil o namenski rabi zemljišč se namreč Sklad srečuje s problemom ne-izdajanja potrdil, kar mu posledično onemogoča izvajanje izvirnih zakonskih nalog. S strani občin je bilo namreč na dan 30.4.2018 izdanih 49% (zaprošenih) potrdil. Prav tako smo s strani Sklada prejeli obvestilo, da se 20 občin na »pisanja« Sklada do danes sploh še ni odzvalo.

Glede problematike urejanja lastništva sta bila na Skladu že dva sestanka, in sicer v mesecu novembru 2017 in v mesecu maju 2018. V okviru slednjega je bil med udeleženci sprejet tudi dogovor, da se vse občine preko reprezentativnih združenju pozove k izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč.

Naj poudarimo, da razumemo težave občin, s katerimi se srečujete pri izdaji teh potrdil (vaše težave smo na obeh sestankih tudi izpostavili). Zavedamo se dejstva, da gre za veliko število izdanih potrdil, za kar vam primanjkuje tako kadrovskih resursov, kot finančnih virov za morebitne nove zaposlitve. Kljub temu bi vas želeli seznaniti tudi s pozitivno platjo izdajanja potrdil. Sklad na podlagi pridobljenega potrdila izvede pregled posamezne parcele. V kolikor Sklad pri pregledu ugotovi, da parcela ne predstavlja predmeta prenosa v last RS, izda soglasje za vpis lastninske pravice občini. Takšna ugotovitev (oziroma podpisana izjava Sklada, ki temelji na navedenem seznamu) predstavlja za občino podlago, da sproži postopek vpisa lastninske pravice na občino v zemljiško knjigo. Na sestanku so nam predstavniki Sklada pojasnili, da so na podlagi izdanih potrdil o namenski rabi že izločili 65.000 parcel.

Na podlagi navedenega vas na podlagi dogovora na sestanku prosimo, da (v kolikor še niste) pričnete z aktivnostmii za zagotavljanje (bolj tekočega) izdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč, saj kljub vašim morebitnim omejitvam, obstaja pozitivna stran tudi za občine.

 

< Vse aktualne novice