Deseto spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v četrtek, 21.1.2021. Uvodni del razprave so zbrani namenili predmetu obravnave odloka. Poudarili so, da nastajajoči odlok ne bo urejal estetskega videza občin, saj je le ta subjektivnega izvora. Odlok bo urejal skladnost posegov v prostoru in njihovo vzdrževanje. Skladnost prostorskih posegov se pri tem nanaša na urejenost razmerij v celoti.

V nadaljevanju srečanja so zbrani razpravljali o zakonodajni opredelitvi izrazov kot so poseg v prostor, prostorski izvedbeni posegi in zelene površine. Spregovorili so še o opcijskem naboru pogojev, ki zadevajo objekte ter o prostorskih izvedbenih pogojih v urbanističnem in krajinsko-arhitekturnem vidiku. Kot zadnjo so v razpravi izpostavili opcijsko priglasitev.

< Vse aktualne novice