• Domov
  • Novice
  • SKLEP o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

Obveščamo vas, da smo s strani Poveljnika CZ prejeli SKLEP o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, št. 166-1/2020-84-DGZR z dne 13.3.2020.S Sklepom se prekliče aktiviranje Državnega načrta in sicer z dnem 30.5.2020 ob 19. uri.

S sklepom, ki se nahaja na tej povezavi, se tako prekličejo Odredbe Poveljnika CZ (aktivacija enot CZ), prav tako pa se organom, ki so izvajali naloge preprečitve širjenja okužb s Koronavirusom v času razglašene epidemije nalaga, da pripravijo poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih. Izpostave URSZR v svoja poročila vključijo tudi poročila regijskih štabov CZ, občin ter občinskih štabov CZ.

< Vse aktualne novice