• Domov
  • Novice
  • Sklep Vlade RS o opravljanju dela na domu in predlog lokalnim skupnostim

Vlada RS je na seji dne 6. 11. 2021 sprejela sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, ki nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma.

Vlada RS v sklepu prav tako predlaga lokalnim skupnostim, da upoštevaje epidemiološko situacijo v državi ravnajo na način, da do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kje je zagotovljena informacijska tehnologija.

V skladu s prej navedenim je tako v pristojnosti posamezne občine ali bo odredila delo od doma ali ne, ob upoštevanju, da to dopuščajo delovni proces, narava in vrsta nalog zaposlenih ter tehnične zmogljivosti občine.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice