• Domov
  • Novice
  • Sklep Vlade RS – Višina povprečnine za leto 2019

Obveščamo, da se je Vlada RS na 8. redni seji dne 15. 11. 2018 seznanila s podpisanim Pismom o nameri – višina povprečnine za leto 2019 in da Vlada RS sklene z reprezentativnimi združenji občin Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 z vsebino, ki je določena v Pismu o nameri.

Objavljamo sprejeti sklep Vlade RS in Pismo o nameri – višina povprečnine za leto 2019.

< Vse aktualne novice