• Domov
  • Novice
  • Skupen sestanek o novelaciji metodologije za izračun cene v vrtcih

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije so se v Ljubljani, 5. februarja 2019, na skupnem sestanku sestali Komisija za šolstvo in predšolsko vzgojo pri SOS in ZMOS, sestanka sta se udeležili tudi predstavnici ZOS. Na skupnem sestanku so prisotne obravnavale predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po celoviti prenovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnovno izhodišče pregleda pravilnika je bilo, da novelacija nikakor ne sme prinesti višjih stroškov za občine. Glede na višino sredstev, s katerimi občine v zadnjih letih razpolagajo, ko te ne dosegajo višino stroškov nalog, ki so v pristojnosti občin, je kakršnokoli višanje finančnih obveznosti občin popolnoma nesprejemljivo. Prav tako je področje predšolske vzgoje zgledno urejeno, tako ni razloga za spreminjanje v smeri večje porabe davkoplačevalskega denarja. Ta mora biti usmerjen v področja, ki so bila zaradi krize postavljena na stranski tir. Prav tako so prisotne na sestanku iskale rešitve, ki bi občinam, seveda v okviru zakona omogočile večjo mero avtonomije. Pripombe in predlogi bodo predstavljeni na naslednjem sestanku na ministrstvu, dogovor med združenji pa je, da mora biti ključno soočenje mnenj opravljeno v okviru Vladne delovne skupine za znižanje stroškov. Vztrajali smo, da mora biti omenjena delovna skupina krovna tudi v primerih, ko želijo ministrstva spreminjati zakonodajne okvire na način, da te povzročajo večje obveznosti občin.

< Vse aktualne novice