• Domov
  • Novice
  • SKUPINA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O ZFRO, #PKP7 IN AKTUALNIH ZADEVAH

V sredo, 16.12.2020 je potekala tretja redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo. S strani SOS so se sestanka udeležili predsednik SOS, Peter Misja, Aleksander Jevšek, član glavnega odbora SOS in Jasmina Vidmar. Predsednik se je zahvalil celotni ekipi tako na ministrstvu kot vsem tistim s strani asociacij, ki so sodelovali pri nastajanju zakona o finančni razbremenitvi občin. Povedal je, da gre za pomemben korak, tako za občine kot državo, saj smo skupaj dokazali, da se da, če je prava volja. Ob tem je opozoril tudi, da je sedaj nujno potrebno še dodatno pozornost nameniti novim predlogom zakonodaje, da se ne ne bo v kratkem vse to, kar je bilo doseženo z ZFRO, izničilo. S strani SOS smo  opozorili še na nujnost nadaljevanja procesa razbremenitve občin kot je bil zastavljen pred dobrima dvema letoma. Občine so takrat predlagale vrsto zakonov, ki bi jih bilo potrebno pregledati in spremeniti. Nabor v ZFRO je bil le prvi korak. Minister se je s predlaganim strinjal in napovedal nadaljevanje pogovorov na seji v naslednjem letu.

Aleksander Jevšek je opozoril na nujnost sodelovanja občin in asociacij pri pripravah in nato izvedbi predsedovanja Slovenije Svetu EU. Povedal je, da se je potrebno takoj v začetku leta 2021 sestati in dogovoriti naloge tudi občin oz. članic in članov delegacij lokalnih skupnosti v mednarodnih organizacijah.

SOS je pozvala ministra naj podpre predloge skupnosti za #PKP7, saj so takšni, da bi in bodo pomembno olajšali delo občin. Prav tako smo izpostavili, kaj vse je bilo v preteklih 2 mesecih narejenega zato, da so se nekatere rešitve v predlogih zakonov preoblikovale v za občine manj problematične (komunalni prispevek v gradbenem zakonu, predlog zakona o obnovljivih virih energije, zakon o kmetijskih zemljiščih, …).  Po predlogu Marka Diacija, da se je v naslednjem letu nujno potrebno lotiti tudi sistema vzgoje in izobraževanja, v tem kontekstu pa  še posebej ureditve, ki določa položaj in financiranje zasebnih vrtcev, smo predlagali, da se v naslednjem letu v čim krajšem času sestanejo predstavniki MJU, MIZŠ in asociacij z namenom pregleda zdajšnjih ureditev področja zasebnih vrtcev ter pregleda že pripravljenih rešitev za spremembe.

Gregor Macedoni je opozoril na problematiko nesorazmerja v financiranju občin, ki zahteva nujno analizo stanja, izrabljanja statusa začasnih bivališč, ter predstavil delo delovne skupine za reševanje romske problematike, v okviru katere delujejo tako župani kot tudi SOS.

Predsednik SOS je opozoril tudi na nujnost ureditve plač županj in županov. Minister je povedal, da imajo pripravljena izhodišča za popravek sistema. Ob tem se je še enkrat zahvalil vsem 182 županjam in županom, ki so osebno podprli pričakovanja po spremembah.

Na sestanku je bila tema pogovora tudi nujnost sistemske ureditve NUSZ, saj davka na nepremičnine še nekaj časa očitno ne bo, sistem odmere NUSZ kot trenutno je, pa ni več ustrezen.

< Vse aktualne novice