• Domov
  • Novice
  • Skupna seja predsedstev SOS, ZOS in ZMOS z MORS in MNZ

p1030131V sredo, 26.10.2016, je v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu potekala skupna seja Predsedstev Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije z Ministrico za obrambo, Andrejo Katič in državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve, Boštjanom Šeficem.

Na skupni seji so bile obravnavane naslednje teme:

  • Varnostna situacija v Evropski uniji in Sloveniji ter vloga občin in mest

Ministrica za obrambo, Andreja Katič, je uvodoma izpostavila, da je poleg slovenske vojske, drugi steber varnosti v Sloveniji tesno povezan z delom lokalne skupnosti, saj zaščita in reševanje ter gasilstvo spada tudi v pristojnosti občin. Povedala je, da je v pripravi novi Zakon o gasilstvu in k sodelovanju v pripravi povabila lokalne skupnosti, prav tako pa je spodbudila občine, da bi v okviru skupnih občinskih uprav organizirali tudi skupne enote za zaščito in reševanje. Na področju varnosti je izpostavila, da se v Sloveniji soočamo s posledicami globalne destabilizacije, katere najpogostejši vzrok so vojne, ekonomska kriza in podnebne spremembe, ki ljudi prisilijo k migracijam. Vključitev vseh svetovnih vlad je potrebna, da se blaži posledice takšnih dogodkov, zato je slovenska vojska vključena v številne mednarodne misije s ciljem povečanja varnosti tudi za slovenske državljane. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, Boštjan Šefic je poudaril, da je zelo zadovoljen s kontinuiteto srečanj z županjami in župani, še posebej tistimi, ki so v bili zaradi učinkov migracijske krize močno obremenjene, saj je za varnost državljank in državljanov dobro sodelovanje izjemnega pomena. Povedal je, da je varnostna situacija v Sloveniji dobra in stabilna, tudi z vidika varnosti pred terorističnimi napadi smo na petstopenjski lestvici na drugi stopnji. Tudi slovenska policija je med prvimi petimi državami znotraj Europola, ki so najbolj aktivne in prispevajo tudi največ informacij. Ne glede na to pa je opozoril, da se lahko zgodijo nenadne spremembe. V naslednjem obdobju, bi lahko prišlo do povečanja števila migrantov, ko Slovenija ne bo mogla več dovoljevati tranzitov, saj so nekatere države že omejile vstop migrantov. Zato je toliko večjega pomena, da že sedaj pripravimo načrte in usklajujemo odzive na vse možne scenarije. Ministrstvo za notranje zadeve zato vodi intenzivne pogovore z lokalnimi oblastmi, še posebej so izpostavljene obmejne lokalne skupnosti zaradi logističnih zahtev za sprejemne centre z vidika vstopa in morebitnega vračanja migrantov. Povedal je, da je sodelovanje dobro in konstruktivno tudi na področju iskanja namestitev za prosilce za mednarodno zaščito, ki jih je trenutno v Sloveniji le 281, posebej pa je predstavnike lokalnih skupnosti opozoril na pomen aktivnega vključevanja predvsem mladoletnih oseb v družbo, saj so ranljiva skupina in posebej dovzetni za morebitne poskuse radikalizacije.

Županje in Župani so pozdravili tovrstne razprave, ne glede na to, da so srečanja med ministrstvom in posameznimi občinami relativno intenzivna, sploh kar zadeva novih lokacij za potrebe migrantov. Izpostavili pa so, da so tovrstni pogovori pogosto zahtevni. Zato so županje in župani predlagali, da bi s posvetovalnimi srečanji in obveščanjem o načrtovanih ukrepih začeli že v bolj zgodnji fazi in tako izboljšali pretok informacij.

  • Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022

Srečko Šestan, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje je predstavil Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 in izpostavil predvsem nadaljnji razvoj enotnega informacijsko-komunikacijskega sistema na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prenovo sistema javnega alarmiranja, posodabljanje opreme, zmogljivosti in storitev regijskih centrov za obveščanje, razvoj aplikacij za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi za uporabo v informacijskih oblakih, nadaljnji razvoj osnovnih storitev klica v sili na številki 112 v obliki besedilnih klicev (SMS), videoklicev in samodejnih klicev v sili iz vozil (eKlic). Tem se pridružujejo še prehod na enotni digitalni sistem radijskih zvez državnih organov z uporabo komplementarnih tehnologij TETRA in DMR, katerega ocenjena vrednost bo nižja od prvotno predvidene.

  • Ustavna presoja Zakona o Pogrebni in pokopališki dejavnosti

Predsedstva SOS, ZOS in ZMOS so obravnavala tudi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Člani predsedstev so se dogovorili, da bodo vsa tri združenja vložila skupno zahtevo za presojo skladnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti z Ustavo RS, kakor tudi predhodno usklajevano na sestankih v zvezi s to problematiko.

  • Vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS

Županje in župani so govorili tudi o predlogu vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS. Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju je uvodoma podal tudi informacijo o 1. nujni seji Ustavne komisije, ki je potekala v torek, 25.10.2016 na temo Obravnave osnutka predloga ustavnega zakona o spremembi III. poglavja Ustave Republike Slovenije in se bo nadaljevala v četrtek, 3.11.2016.  Več o 1. seji lahko preberete TUKAJ.

Predsedstva so sprejela sklep, da podpirajo izhodišča (mnenja in stališča) vseh treh asociacij, na objavljen novi Osnutek predloga ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije, ki so tudi že bila posredovana pristojnim državnim organom tj. Ustavni komisiji DZ RS, poslanskim skupinam in Državnemu svetu RS.

  • Nasilje nad nosilci tako županske kot drugih javnih funkcij

Zbrane županje in župani so na skupni seji opozorili tudi na vedno več pojavov fizičnega nasilja nad župani in županjami in izrazili nasprotovanje vsakemu nasilju nad nosilci tako županske kot druge javne funkcije. Izrazili so resno zaskrbljenost zaradi fizičnih napadov na svoje tri kolege – Škocjanskega župana Jožeta Kaplerja, mag. Mihe Ješeta, župan Občine Škofja Loka in Mirana Senčarja, župana MO Ptuj. Ker se v zadnjem času število fizičnih obračunavanj (celo takšnih s smrtnim izidom) nad zaposlenimi v javni sferi očitno veča, so županje in župani izrazili prepričanje, da je skrajni čas, da pristojni državni organi ukrepajo. Prav tako pa županje in župani pozivajo državljanke in državljane, občanke in občane k dialogu, konstruktivnemu in spoštljivemu reševanju problemov, tako na lokalni kot državni ravni ter strpnemu sobivanju v skupnostih.

< Vse aktualne novice