Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v skladu s sprejetim sklepom Vlade RS, ki med drugim v 7. točki določa, da “Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance skupaj s skupnostmi oziroma združenji občin do 31. avgusta 2016 pripravijo sistemska priporočila za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ( NUSZ) v prehodnem obdobju 2017–2019,” sklicujemo v sredo, 24.8.2016 (ob 9.00 uri na Ministrstvu za kulturo), skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS ter ostalih strokovnjakov iz občin, ki se ukvarjajo s področjem urejanja NUSZ z namenom oblikovanja skupnega stališča in priprave sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Prav tako bo na to temo po skupni seji, potekal sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor s predstavniki vseh treh združenj, MOP, MF, MJU in GURS, na katerem bo tudi predstavljeno na sestanku predhodno usklajeno skupno stališče združenj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice