• Domov
  • Novice
  • Skupni sestanek matičnih komisij SOS in ZMOS glede izvajanja 42. in 94. člena ZIUZEOP

Dne 8. 5. 2020 je v Ljubljani potekal skupni sestanek matičnih komisij SOS in ZMOS glede izvajanja 42. in 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in v zvezi s tem prejetih navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sestanka sta se udeležili tudi predstavnici ministrstva.

Prisotni so na sestanku obravnavali vse odprte dileme glede zgoraj navedenih določil in tudi ugotavljali, da so s spremembo 94. člena ZIUZEOP-A (ki velja od 1. 5. 2020 in ne od 13. 3. 2020) izpadla povračila stroškov s strani proračuna RS zasebnim vrtcem s koncesijo, prav tako, da ni možna enotna interpretacija določil kot tudi ne navodil, ter da se je občinam naložilo dodatno delo s pridobivanjem in posredovanjem podatkov. Dogovorjeno je bilo, da bo ministrstvo v ponedeljek, 11. 5. 2020 poslalo dopolnjena in razdelana navodila za izvajanje 42. in 94. člena ZIUZEOP. Izpostavljena je bila zahteva, da račune za povračilo stroškov na ministrstvo posredujejo neposredno zasebni vrtci sami. S strani ministrstva je bilo tudi pojasnjeno, da rok za posredovanje zahtevkov s strani občin na ministrstvo, ki je postavljen na 12. 5. 2020, ni končni, saj bo ministrstvo zahtevke obravnavalo po več tranšah (tiste zahtevke, ki jih bodo občine posredovale do 12. 5. 2020 bodo obravnavali prednostno, naslednje zahtevke pa na naslednji določeni termin).

Prisotni so se strinjali, da je nujno, da se sestanejo vodstva ministrstva za izobraževanje, finance in javno upravo, z namenom jasne interpretacije 94. člena oziroma, da za to pristojen organ sprejme uradno razlago.

Nadalje so prisotni obravnavali pobudo po odprtju vrtcev za vse otroke, saj bi po navodilih oz usmeritvah naj bilo v posamezni skupini zgolj 8 oz 10 otrok, kar lahko vodi v ločevanje in diskriminacijo otrok. Predstavnica ministrstva je izpostavila, da gre za priporočila, ki niso zavezujoča, prav tako bodo tisti starši, katerih otroci ne bodo obiskali vrtca upravičeni plačila vrtca do razglasitve konca epidemije, starši, ki  bodo imeli zdravniško potrdilo bodo lahko še naprej ostali doma in sami skrbeli za otroka. Prav tako potekajo pogovori oz se iščejo rešitve, da bi v teh časih bil možen odmik od strogih normativov pri izvajanju predšolske vzgoje, npr. v smeri učenja na prostem z menjavo skupin, seveda ob upoštevanju vseh zdravstvenih in varnostnih zahtev ter brez dodatnih finančnih obremenitev.

Skupnost občin Slovenije vas bo nemudoma seznanila z novimi, podrobnejšimi navodili MIZŠ, prav tako glede odprave pomanjkljivosti določil.

< Vse aktualne novice