• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o prevozih v cestnem prometu

V skladu s predlogom Zakona o prevozih v cestem prometu se pooblastilo za nadzor nad taxi službami prenaša na občinske, medobčinske in mestne inšpekcije. Obrazložitev ministrstva za infrastrukturo je, da državni inšpektorji ne zmorejo zagotoviti ustreznega nadzora, zato želijo občinam omogočiti, da bodo lahko tudi same izvajale nadzor nad taxi službami.

Skupnost občin Slovenije nasprotuje prenašanju kakršnih koli nalog na občine, v kolikor za to država ne zagotovi tudi ustreznih finančnih sredstev. Prenosu pooblastila prav tako nasprotujemo, saj taxi služba v skladu z zakonom ostaja državna služba, zato jo tudi naj nadzirajo državni inšpektorji. Smo mnenja, da imajo občine že sedaj možnost sprejetja odlokov o taxi službah, v katerih lahko za nadzor (nad občinskim odlokom) pooblastijo občinsko inšpekcijo oziroma redarstvo.

Na Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da lahko sodelovanje med državnimi in občinskimi inšpektorji izboljša stanje na terenu. Takšno sodelovanje pa sigurno ni na način, da se pooblastila prenesejo tudi na občinske inšpektorje.

< Vse aktualne novice