• Domov
  • Novice
  • Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini

V sodelovanju med CNVOS in regionalnih stičišč nevladnih organizacij, Ministrstva za javno upravo in Skupnosti občin Slovenije smo izdelali Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Izdelali smo jih z namenom, da vam služijo kot temeljno orodje za učinkovitejše vključevanju občank in občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev v občini.

Vključevanje občanov v procese odločanja občini ne prinaša samo boljših ukrepov ali sprememb, ker so občani najboljši vir informacij, ampak pripomore tudi k lažjemu uvajanju sprejetih ukrepov ali sprememb, hkrati pa veča zaupanje občanov v delo občine. Prosimo vas, da smernice berete kot orodje ali kot recept. Napisane in zastavljene so tako, da enostavno, hitro in pregledno prikažejo ključne korake ter z nasveti odgovorijo na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu.

Prepričani smo, da boste z vsakokratnim upoštevanjem Smernic bliže še boljšim politikam, hitrejšemu razvoju, s tem pa večjemu zadovoljstvu prebivalcev vaše občine.

Vabimo vas k branju Smernic za vključevanje občanov in drugih zainiteresiranih skupin v procese odločanja v občini, ki so dostopne tukaj.

< Vse aktualne novice