• Domov
  • Novice
  • Smernice sveta evrope za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Odbor ministrov Sveta Evrope dne 27. septembra 2017 sprejel dokument »Smernice za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju«. Nove smernice skupaj z drugimi obstoječimi besedili, kot sta Priporočilo o pravnem statusu nevladnih organizacij v Evropi in Kodeks dobre prakse za udeležbo državljanov v postopku odločanja, zdaj predstavljajo trdno podlago za vlade in civilne strukture, da skupaj okrepijo demokracijo.

Obširneje na:

http://www.coe.int/en/web/good-governance/-/civil-participation-in-decision-making-in-the-spotlight

Smernice je Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo že predstavila na strokovnem posvetu »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«, ki je bil izveden v juniju, enako bodo storili na ponovitvi posveta, ki bo v soorganizaciji s Skupnostjo občin Slovenije izveden 25. oktobra 2017 v Mariboru (Povabilo objavljeno na spodnji povezavi:

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice