• Domov
  • Novice
  • Sodelovanje v Pobudi Krožno gospodarstvo 100

Ministrstvo za okolje in prostor si že nekaj časa prizadeva promovirati koristi in priložnosti, ki jih prinaša krožno gospodarstvo. Ob zavedanju, da so naše znanje in kompetence na tem področju zaenkrat še šibke in jih je potrebno okrepiti, se je MOP odzval povabilu Fundacije Ellen MacArthur, da bi s sodelovanjem lahko te vrzeli učinkoviteje zapolnili.

Fundacija Ellen MacArthur iz Velike Britanije je v svetovnem merilu vodilna institucija na področju izobraževanja in povezovanja deležnikov na področju krožnega gospodarstva. MOP je k sodelovanju povabil različne deležnike, med njimi tudi Skupnost občin Slovenije na predstavitev in pogovor o prihodnjih aktivnostih. Na sestanku, ki je bil 3. marca je Skupnost občin Slovenije predstavila pogled na to področje in sicer, da so občine pomemben deležnik v procesih krožnega gospodarstva, saj lahko z lokalnimi politikami, ozaveščanjem in ukrepi pomembno prispevajo k učinkoviti rabi virov, kot je prostor, zrak, voda… Za uspešnost pobude je nujno potrebno tesno sodelovanje med ministrstvi, med državno in lokalno ravnjo ter gospodarskim sektorjem in drugimi deležniki.

Od leta 2012 se v okviru funacije Ellen MacArthur izvaja pobuda Krožno gospodarstvo 100 regij (Circular Economy 100 regions, pobuda CE 100), ki je namenjena izobraževanju in povezovanje podjetij, odločevalcev in drugih relevantnih deležnikov na področju krožnega gospodarstva.

Gradiva:

Ob tej novici je dobro opomniti, da predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji  v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, vljudno vabi na dialog z državljani Krožno gospodarstvo – dobro za okolje in razvoj v četrtek, 10. marca 2016, ob 15. uri v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana. Več tukaj.

< Vse aktualne novice