• Domov
  • Novice
  • Sodelovanje združenj pri pripravi predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

Asociacije občin so na predsednika Vlade RS in pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovile zahtevo pa aktivni vključitvi in sodelovanju občin in njihovih združenj pri pripravi Predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč.

Združenja občin se zavzemajo, da sta pokopališka in pogrebna dejavnost tudi v bodoče organizirani kot obvezni gospodarski javni službi, tako kot je že sedaj urejeno s predpisom. Ustavno sodišče RS je v odločbi številka: U-I-48/97-12 že ugotovilo, da določitev pokopališke in pogrebne dejavnosti za obvezno gospodarsko lokalno javno službo, kot izhaja iz zakonske ureditve, ni v neskladju z ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo, pa čeprav je bil zakon sprejet v sistemu drugačne družbenoekonomske ureditve. Po mnenju Ustavnega sodišča RS gre namreč za dejavnost, ki je iz pietetnih, zdravstvenih in sanitarno-higienskih razlogov ni mogoče zagotavljati na prostem trgu.

V primeru, da se bo novi zakon pripravil tako, da se bo pogrebna dejavnost izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, obstaja utemeljena bojazen, da se bodo cene storitev pogrebne dejavnosti povišale, kar pa bo imelo neposredni negativni vpliv na prebivalce Slovenije.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice