• Domov
  • Novice
  • SOS MJU seznanil s predlogi za spremembo ZIN-a

V torek 14. marca so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z državnim sekretarjem Nejcem Brezovarjam, kjer so predstavili pobudo za spremembo Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Komisija za občinsko inšpekcijsko službo, kot tudi na SOS smo prepričani, da trenutni zakon ne daje podlago za učinkovito delo občinskih inšpektorjev. Zaradi specifičnosti dela posameznih državnih inšpektorjev, imajo le-ti podrobna pooblastila navedena v področni zakonodaji. Občine pa si v skladu z veljavno zakonodajo področja pooblastil ne morejo urejati v posameznih odlokih, saj morajo biti pooblastila urejena v zakonu.

Tako so občinski inšpektorji prisiljeni, da delujejo na podlagi Zakona o inšpekcijskem postopku (ZIN)  in Zakona o upravnem postopku (ZUP). Ta pa inšpektorja sili v upravno “birokratsko” vodenje postopkov. Na sestanku smo izpostavili, da so postopki rešljivi v okviru veljavne zakonodaje, da pa občine in občane motijo dolgotrajni postopki, ki se lahko rešujejo tudi več let.

Predstavniki SOS so predlagali, da bi se posamezna pooblastila podrobneje uredila (sedaj so samo tekstativno našteta), dodal bi se tudi formalni postopek ugotavljanja dejstev (dokazni in ugotovitveni postopek). Podrobnejši opis posameznega pooblastila bi dal inšpektorjem jasno podlago, kako lahko posamezno pooblastilo izvedejo v praksi. Prav tako bi bilo z jasnejšo zakonodajo zagotovljena večja pravna varnost zavezancev v postopku, saj jim ne bo bilo potrebno usklajeno gledati ZIN-a in ZUP-a.

Na MJU žal našim predlogom niso sledili, saj so mnenja da:

  • je občinska inšpekcija del občinske uprave, zato bi zakon o občinski inšpekciji vplival in posegal v lokalno samoupravo
  • je trenutna zakonodaja ustrezna in dovolj učinkovita
  • je potrebno posamezna specifična pooblastila urejati v posameznih področnih zakonih in ne v sistemskem zakonu.

 

 

< Vse aktualne novice