• Domov
  • Novice
  • SOS na državo naslovila predloge ukrepov za novi PKP9

Država pripravlja novi protikorona zakon, t. im. PKP9. Ker v osmi protikoronski zakon niso bili vključeni nekateri že večkrat s strani SOS posredovani predlogi, ki bi jih bilo potrebno sprejeti, zato pričakujemo, da bodo izpuščena področja oz. rešitve za občine naslovljena v napovedanem devetem protikoronskem paketu.

SOS je v začetku tedna naslovila več predlogov ukrepov, med njimi so:

  • Področje dodatkov v javnem sektorju; torej da so do dodatka v času razglašene epidemije in rizika/ nevarnosti okužbe oz. posebne obremenitve upravičeni tudi županje in župani ter direktorji občinskih uprav.
  • Področje javnih zavodov; predlaga se, da za javne zavode, ki so zaradi epidemije ob izpad tržnih prihodkov a imajo ob tem še vedno z dejavnostjo povezane fiksne stroške poslovanja (kot so plače zaposlenih oz nadomestila plač in del obratovalnih stroškov), veljajo enaki ukrepi kot za pomoč gospodarstvu brez dodatnih omejitev, torej, da se za te stroške zagotovijo sredstva v proračunu RS.
  • Zagotovitev državnih sredstev za ločeno poučevanje v primeru kombiniranih oddelkov oz. se za ta čas spustijo normativi.
  • podaljšanje roka za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka najmanj do 30. 9. 2021.
  • kritje nadomestila izvajalcem šolskih prevozov iz državnega proračuna v celotni višini preračunanih in priznanih 36% in tudi kritje teh stroškov za čas razglašene prve epidemije.
  • predlog, da se v času razglašene epidemije stroški izvajanja 24-ure dežurne službe krijejo iz proračunskih sredstev RS…
< Vse aktualne novice