• Domov
  • Novice
  • SOS na izobraževalnem seminarju v okviru projekta CHESTNUT

V mesecu decembru 2016 je Mestna Občina Velenje kot vodilni partner uradno pričel izvajati 30 mesečni projekt »CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport (CHESTNUT), v katerem je pridružena partnerica Skupnost občin Slovenije. Projekt CHESTNUT je sofinanciran iz naslova programa Interreg Danube Transnational Programme. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz osmih različnih držav (Slovenija, Avstrija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina).

Projekt se posveča Celostnim prometnim strategijam, ki predstavljajo bistveno drugačne, naprednejše pristope k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov mestih in občinah. Celostne prometne strategije obstoječe načrtovalske prakse nadgrajujejo s temeljitimi analizami stanja, vizijami prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in prostorno zmanjševanje pomena motornega prometa. Projekt prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine.

Na dvodnevnem izobraževanju na Dunaju, ki ga je izvedel strokovni kader avstrijskega partnerja Technische Universitaet Wien, smo se v prvem delu posvetili teoretičnem okviru in določanju ustreznih perspektiv za načrtovanje in oblikovanje trajnostnega in družbeno odgovornega prometnega sistema. V drugem delu seminarja pa so bile obravnavane tri teme, in sicer priprava Trajnostnih urbanih prometnih strategij SUMP, princip in načini delitve avtomobilov oz. car-charing v majhnih mestih ter pomen in načini vključevanja občank in občanov pri odločitvah na lokalni ravni. V kolikor bi želeli izvedeti več o projektu vas vabimo, da obiščete spletno stran MO Velenje

< Vse aktualne novice