• Domov
  • Novice
  • SOS na ministra Koritnika naslovila nasprotovanje k nalaganju dodatnih nalog zaposlenim v občinskih upravah na cepilnih mestih

S strani občin smo bili seznanjeni s predlogom ministra Boštjana Koritnika o vlogi upravnih delavcev občinskih uprav na cepilnih mestih na podlagi Sklepa Vlade RS o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do zelenega digitalnega potrdila prek portala ZVEM. In sicer, kot se iz pisanja da razumeti, da bi zaposleni v občinskih upravah na cepilnih mestih, naročenim na cepljenje omogočali oddajo obrazca za smsPASS in ugotavljali istovetnost državljanov, ki je predpogoj za uporabo mobilne identitete smsPASS.

Takšen predlog je z vidika lokalnih skupnosti nedomišljen in neuresničljiv, zato mu nasprotujemo. Dejstvo je, da so kadrovske kapacitete v občinskih upravah izredno omejene, predvsem glede na obseg nalog in obveznosti, ki jih zaposleni imajo. Opravljanje dodatnih in drugih nalog zaposlenih bi imelo negativni vpliv tudi na tekoče obveznosti, postopke, naloge, dela, ki se opravljajo in vodijo za državljane oz. občane, in so za slednje še vedno ključnega pomena. Izpostavili smo, da na te dolžnosti do ljudi ne smemo pozabiti, kljub razglašeni epidemiji, in ko so skoraj vse prioritete in aktivnosti usmerjene izključno v spopadanje z njo.

Zavedamo se obremenjenosti zaposlenih v upravnih enotah, vendar smo prepričani, da je v državni upravi na razpolago dovolj kadrovskih rezerv, s pomočjo katerih bi bilo mogoče omogočiti željeno pomoč na cepilnih mestih.

< Vse aktualne novice