• Domov
  • Novice
  • SOS na predstavitvi predloga projektnega sodelovanja med Svetom Evrope in Republiko Slovenijo

Ministrstvo za javno upravo je v torek, 27. februarja organiziralo sestanek z asociacijami občin z željo po predstavitvi možnosti za projektno sodelovanje v okviru Programa za podporo strukturnim reformam za zagotavljanje dobrega upravljanja v občinah.

Na sestanku so predstavili možnost projektnega sodelovanja s Centrom za proučevanje reform lokalne samouprave pri Svetu Evrope, ki je v lanskem letu opravil t.im. Peer -Review Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020. V zaključnih ugotovitvah v poročilu Center predlaga oblikovanje in izvedbo projektnega sodelovanja med Svetom Evrope in slovenskimi občinami za zagotavljanje dobrega upravljanja v občinah, ki bi analiziral potrebe po usposabljanju in oblikoval programe za usposabljanje ter oblikoval programe za učinkovito vodenje. Projektno sodelovanje za državo in občine ne bi imelo finančnih posledic. Na sestanku je Skupnost občin Slovenije zastopala stališče, da bi bilo predlagan program izobraževanj potrebno dopolniti/spremeniti, saj mora program izobraževanj odgovarjati na dejanske potrebe slovenskih lokalnih skupnosti in da mora biti zagotovljeno izobraževanje v maternem jeziku. Ministrstvo za javno upravo se je zavezalo odprta vprašanja posredovati Centru za proučevanje reform lokalne samouprave pri Svetu Evrope.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice