• Domov
  • Novice
  • SOS na sestanku s Fundacijo Ellen MacArthur o sodelovanju v Pobudi Krožno gospodarstvo »CE 100«

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije sta se 2.12.2016 udeležila sestanka s Fundacijo Ellen MacArthur o sodelovanju v pobudi Krožno gospodarstvo »CE 100«. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Kabineta predsednika Vlade RS, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, agencije SPIRIT in Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Fundacija Ellen MacArthur iz Velike Britanije je v svetovnem merilu vodilna institucija na področju izobraževanja in povezovanja deležnikov na področju krožnega gospodarstva. MOP je k sodelovanju povabil različne deležnike, med njimi tudi Skupnost občin Slovenije. Predstavnika SOS sta predstavila pogled organizacije na to področje in sicer, da so občine pomemben deležnik v procesih krožnega gospodarstva, saj lahko z lokalnimi politikami, ozaveščanjem in ukrepi pomembno prispevajo k učinkoviti rabi virov, kot je prostor, zrak, voda, človeški viri, predvsem pa je pomembno sodelovanje med lokalnimi oblastmi, ministrstvi, prebivalstvom ter gospodarskim sektorjem in drugimi deležniki, ki lahko pripomorejo k smotrni rabi teh virov pri nastanku novih idej, produktov in pametnih rešitev. Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij in znižuje porabo surovin s skrbnim ločevanjem sestavnih delov produktov, preko tega pa odpira vrata za nove izdelke in storitve, s katerimi ustvarja nova delovna mesta. Za uresničitev teh ciljev bo v bodoče na razpolago več kot 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 in 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov.

V okviru članstva v Pobudi CE 100 bo Skupnost občin Slovenije odigrala vlogo t.i. ‘multiplierja’ in aktivno sodelovala v programih izobraževanja, pridobljeno znanje in informacije pa bo posredovala lokalnim skupnostim za večanje njihove usposobljenosti, tudi za prijavo projektov na odprte razpise.

< Vse aktualne novice