• Domov
  • Novice
  • SOS na sestanku s predstavniki Konfederacije sindikatov javnega sektorja

Skupnost občin Slovenije, v njenem imenu predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja, generalna sekretarka Jasmina Vidmar in Neža Jager iz sekretariata SOS, se je danes, 21. 4. 2022, sestala s predstavniki Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirjem Štrukljem, Bojanom Hribarjem in Martino Vuk. Namen sestanka je bil vzpostaviti sodelovanje med sindikalnimi predstavniki zaposlenih in delodajalcev v javnem sektorju za bolj usklajen nastop v odnosu do pogajalcev z državnega nivoja. Preverili smo možnost sodelovanja pri doseganju skupnih interesov v okviru pogajanj in usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ter v okviru Sveta za sistem plač v javnem sektorju. Pogovor je tekel tudi o veljavni plačni lestvici, s poudarkom na razmerju med plačami zaposlenih v občinskih upravah do tistih zaposlenih v državni upravi ter o razmerju med plačami zaposlenih v občinskih upravah in funkcionarjev na lokalni ravni. Dotaknili so se tudi nerazumnega vztrajanja na izvajanju določb ZUJF glede povračila stroškov prehrane med delom in povračilom stroškov prevoza na delo, ko gre za funkcionarje, medtem ko se je določbe, veljavne za zaposlene v javnem sektorju, odpravilo že pred časom.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj se je strinjal, da je potrebno tudi za funkcionarje odpraviti nesorazmerja in odpraviti posledice na podlagi ZUJF, vendar hkrati uskladiti uskladiti nesorazmerja na najslabše plačanih delovnih mestih. Pozdravil je sklic sestanka in poudaril smiselnost medsebojne izmenjave stališč v prihodnosti, saj sindikati predvidevajo, da bo ob nastopu nove vlade prišlo do prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Ob zaključku sestanka je bilo dogovorjeno, da se bosta organizaciji periodično sestajali in sproti izmenjavali informacije in stališča ter, da je pomembno nadaljevati s komunikacijo, ker bo lažje doseči skupne želene cilje.

< Vse aktualne novice