• Domov
  • Novice
  • SOS na sestanku z ministrico za izobraževanje, znanost in šport

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se je odzvalo povabilu ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič na uvodno srečanje predstavnikov MIZŠ ter predstavnikov reprezentativnih združenj občin. Srečanje je bilo namenjeno predvsem dogovoru o nadaljnjem sodelovanju ter o izmenjavi stališč o odprtih vprašanjih.

Na sestanku so predstavniki asociacij občin opozorili na (pre)nekatera še odprta problemska področja, katera so v pristojnosti ministrstva in bi jih bilo potrebno v prihodnjem skupaj rešiti. Tukaj mislimo predvsem zniževanje finančnih obveznosti občin in finančne nezmožnosti občin glede doseganja previsoko zastavljenih normativov tako s kadrovskega vidika zaposlenih v javnih zavodih kot tudi s prostorskega vidika. Predvsem predstavlja pereč problem zagotovitev 18.704 dodatnih mest v slovenskih osnovnih šolah do leta 2020, kot kaže izračun, ki ga je Skupnost občin Slovenije pripravila na podlagi podatkov o številu otrok v občinah, ki bodo šli v osnovno šolo (gre za začasno povečanje vpisa) – podatke po občinah si lahko ponovno pregledate TUKAJ. Predstavniki ministrstva se zavedajo navedene situacije, za primerno in predvsem pa pravočasno ukrepanje pa bo potrebno tesno in usklajeno sodelovanje med državo in občinami.  S tem so se strinjali vsi prisotni na sestanku.

Predstavniki ministrstva so izpostavili, da daje veljavna zakonodaja glede organizacije dela v vrtcih in pri finančnih načrtih, občinam kot ustanoviteljicam pravice odločanja in določanja. Zato bo Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo in šolstvo ter z drugimi deležniki organizirala posvet s primeri dobrih praks občin v zvezi načrtovanjem in izvajanjem racionalizacije v javnih zavodih, šolski prevozi, itd,.. O samem terminu in lokaciji ter točnem programu posveta vas bomo obvestili predvidoma tekom naslednjega tedna.

Na tej povezavi si lahko pogledate tudi Poročilo Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi 2014, ki sta ga skupaj izdala omrežje Eurydice in Eurostat.

< Vse aktualne novice