• Domov
  • Novice
  • SOS na sestanku z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ministrico za javno upravo

Peter Misja, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, se je dne 5. 6. 2022 udeležil spoznavnega delovnega srečanja predsednikov združenj občin z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandrom Jevškom in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je na sestanku izrazila pričakovanje za konstruktivno sodelovanje združenj občin z državnimi organi v prihodnje, minister Aleksander Jevšek pa je obljubil aktivno vključitev združenj občin v pripravo razvojnih in kohezijskih dokumentov. Predstavniki združenj občin so izrazili zadovoljstvo, da so že mesec po začetku mandata nove vlade prejeli vabilo k sodelovanju.

Sogovorniki so se strinjali, da sta ustrezno financiranje občin in pospešitev regionalnega razvoja pomembni točki prihodnjega sodelovanja. Dialog bodo nadaljevali v delovni skupini, vanjo bodo združenja predlagala vsako po tri člane, sestajala pa se bo predvidoma vsaka dva meseca oz. po potrebi glede na akutnost zadev izmenično na Ministrstvu za javno upravo in na Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Prva seja bo predvidoma v septembru.

Podpredsednik SOS je izpostavil odprte problematike – znesek povprečnine, ki ga prejmejo občine, plače funkcionarjev in ostale osebne prejemke funkcionarjev (za katere še vedno velja ZUJF).

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je pojasnila namere ministrstva glede upravnih enot, namen ni ukinjanje posameznih enot, ampak bodo spremembe organizacijske, saj želijo poenotiti ureditev med in z drugimi organi ter institucijami. Prav tako je ponovila zavezo iz koalicijske pogodbe, da se bo na zakonsko raven povzdignila Resolucija o normativni dejavnosti.

Minister Aleksander Jevšek je predstavil stanje v zvezi z naslednjo finančno perspektivo – predvidoma  se bo v mesecu juliju začelo vsebinsko pripravljati programe, do konca septembra načrtujejo zaprtje programa. V začetku leta 2023 pa bodo sledile objave razpisov in potem črpanje sredstev.

S strani SOS je bilo opozorjeno tudi na akutnost ureditve področja javnega naročanja v luči podražitev energentov, saj ZJN določa stroge zakonske okvirje v katerih morajo občine delovati, kar pa je v trenutnih (in prihajajočih) razmerah zelo oteženo.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice