• Domov
  • Novice
  • SOS NA SESTANKU Z MINISTROM ZA KULTURO DOREKLA REŠEVANJE NEKATERIH TEŽAV

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je danes, 22. 1. 2021 potekal spletni sestanek z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se ga udeležili predsednik SOS Peter Misja, član in članica glavnega odbora Jasna Gabrič in Saša Arsenovič, Marko Funkl, predsednik komisije za kulturo pri SOS ter županja Mo Ptuj Nuška Gajšek in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Na sestanku so bile s strani lokalnih skupnosti izpostavljene težave občin na področju kulturnovarstvenih soglasij, predlagali smo uvedbo kulturnega vavčerja, poudarili smo potrebe občin po razpisnih sredstvih države za vsebinske in infrastrukturne projekte ter opozorili na izpad dohodkov javnih zavodov na področju kulture. Predstavniki SOS so predstavili tudi pomisleke glede načina sofinanciranja pooblaščenih muzejev. Predmet razprave je bil tudi Nacionalni program za kulturo in vključevanje lokalnih skupnosti v njegovo pripravo.

Minister Simoniti je povedal, da je ministrstvo že v preteklosti poskusilo urediti uvedbo kulturnega vavčerja, vendar so trčili ob težavo opredelitve možnosti porabe v navezavi na sledljivost porabe, zato se še usklajujejo z ministrstvom za gospodarstvo. Za pričakovati pa je, da bodo kulturni vavčerji vključeni v protikoronski paket 9 (#PKP9).

Glede izpada dohodkov javnih zavodov je minister poudaril, da so na strani ministrstva ohranili nivo programskega sofinanciranja tudi, če programi niso bili izvedeni v celoti (zaradi omejitev), zaveda pa se, da zavodi niso dobili lastnih sredstev s vstopninami. Poudaril je tudi, da so v protikoronskih paketih poskrbeli tudi za samozaposlene v kulturi.

Glede potrebe občin po razpisnih sredstvih države za vsebinske in infrastrukturne projekte je minister Simoniti povedal, da so na ministrstvu zagotovili razpisna sredstva v okviru t.i kulturnega Eura, sredstva za integralna sredstva za investicije na lokalnem nivoju, preko JSKD bo pripravljen razpis za ljubiteljsko kulturo, kjer bodo upravičeni tudi mladinski centri in mladinski klubi, razpisna sredstva bo mogoče dobiti tudi za investicije v opremo ter da pripravljajo razpise tudi za kulturne domove. Poudaril je še, da se zaveda želje po večji višini razpisnih sredstev in si za to prizadeva.

Glede priprave Nacionalnega programa za kulturo je minister povedal, da so s pripravo sicer že začeli v obliki delavnic z deležniki, da pa so zadeve nekoliko zastale zaradi epidemije. Spoznali so tudi, da je zaradi epidemije že prišlo do nekaterih trajnih sprememb na področju kulture, zato morajo prvotne konceptualne linije programa prilagoditi razmeram. S strani predstavnikov SOS je bilo izpostavljeno, da je v pripravo dokumenta nujno potrebno vključiti lokalne skupnosti, saj mora biti do neke mere decentralizirana.

Predvsem pereča tema sestanka z ministrom Simonitijem so bila kulturnovarstvena soglasja, varstvo kulturne dediščine in predvsem kulturnovarstveni pogoji, ki jih nalaga Zavod za varstvo kulturne dediščine. Na terenu se namreč marsikdaj trči na absurdne zahteve zavoda in trčenje posameznih predpisov (npr. z gradbeno in prostorsko ali stanovanjsko zakonodajo). Minister za kulturo je prisluhnil težavam občin in obljubil, da se bo ministrstvo angažiralo pri reševanju te problematike. Dogovorjeno je bilo, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem zavoda ter direktorji regijskih izpostav Zavoda za varstvo kulturne dediščine.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice