• Domov
  • Novice
  • SOS na sestanku z MIZŠ o aktualnih tematikah

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije generalna sekretarka Jasmina Vidmar in strokovna sodelavka Neža Jager sta se dne 4. 10. 2022 udeležili sestanka s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), državnim sekretarjem dr. Darjom Feldo in v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo dr. Borisom Černilcem.

Generalna sekretarka je predstavila delovanje Skupnosti občin Slovenije in poudarila pomembnost naslednjih tematik:

  • Opozorilo kaj bi uvedba kosil pomenila za občine (investicije v infrastukturo, da bi to sploh bilo praktično izvedljivo).
  • Nujnost konstantnih investicij v infrastrukturo vrtcev, šol in športnih objektov.
  • Premislek o praktični izvedbi zelenega javnega naročanja v izobraževalnih institucijah.
  • Sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
  • Celostna ureditev financiranja zasebnih vrtcev.
  • Problematika zagotavljanja šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami.
  • Zagotovitev sredstev za financiranje stroškov dela zaposlenih (v skladu z aktualno spremembo Pravilnika o napredovanju zaposlenih v izobraževanju, zaposlitve za zgodnjo obravnavo ter zaposlenih v kuhinjah).
  • Ureditev področja gorskega kolesarjenja.

Sklep sestanka je bil, da bo v okviru MIZŠ predvidoma oblikovana ožja delovna skupina v katero bodo vabljena reprezentativna združenja občin.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice