• Domov
  • Novice
  • SOS na zaključni razpravi »Naše mnenje šteje«

Skupnost občin Slovenije se je 29. marca 2022 na Gospodarskem razstavišču udeležila zaključne razprave z otroki v okviru projekta “Naše mnenje šteje”, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Na štirih regijskih posvetovanjih so otroci razpravljali o tem, kako sedaj in kako bi po njihovem mnenju morala potekati participacija otrok v šoli, pri zdravniku, v lokalni skupnosti in na sodišču. Na vsakem od posvetovanj so otroci izbrali po tri predloge z vsakega področja, skupno 12 predlogov na področje, na zaključni razpravi pa so predstavili za njih po tri najpomembnejša na področje, ki bodo zapisana v »Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije«. Dogodka se je kot referenčna točka na temo lokalne samouprave udeležil župan občine Postojna Igor Marentič – občina Postojna je namreč nosilka certifikata Mladim prijazna občina. Dogodka se je udeležila tudi zaposlena v sekretariatu SOS, pristojna za mladinsko politiko.

Na srečanju smo skupaj z mladimi oblikovali zanimive in pomembne predloge, ki jih nekatere lokalne skupnosti že sedaj upoštevate in uresničujete, zlasti nosilke certifikata Mladim prijazna občina. Za vse tiste, ki se z izzivi mladinske politike v vaši lokalni skupnosti še niste spopadali navajamo 3 ključne točke, ki jih mladi naslavljajo na lokalne politike, z željo biti slišani in upoštevani, in sicer:

– Mlajši od 18 let želijo sodelovati pri odločitvah o prihodnosti kraja/lokalnega okolja.

– Mladi/otroci gojijo nezaupanje do odraslih, da bodo upoštevani.

– Želijo si stik z županom/redna srečanja otrok z županom in občinskim svetom.

Sodelujoči mladi na dogodku so jasno izrazili željo in potrebo, da bi bili enakopravni člani lokalnega okolja, želijo biti slišani in upoštevani, želijo si rednih srečanj z županom in občinskim svetom, želijo si predstavnika mladih v organih občine/lokalne skupnosti, predvsem pa si želijo sodelovati pri pripravi programa za njih – mlade.

V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo oblikovalcem politik in zaposlenim na področju mladine v občinah z veseljem na razpolago za pogovor o tem področju in o možnih oblikah participacije mladih v lokalnem okolju.

< Vse aktualne novice