• Domov
  • Novice
  • SOS poziva k uresničevanju zavez dogovora o višini povprečnine za leto 2015

Dne 8.6.2015 je Skupnost občin Slovenije naslovila na predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja in ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, dopis s pozivom v zvezi z uresničevanjem zavez Vlade RS v skladu z dogovorom o višini povprečnine za leto 2015.

Skupnost občin Slovenije v dopisu ugotavlja in opozarja, da do 8. junija 2015 s strani ministrstev ni prejela predlaganih konkretnih ukrepov, s katerimi bi se naj znižali izdatki občin. Čeprav je Vlada RS na 38. redni seji naložila ministrstvom, da najkasneje do 5.6.2015 predlagajo konkretne ukrepe. Prav tako do navedenega dne SOS ni prejela analize ukrepov vključno s finančnimi ocenami, kot navedeno v dopisu s pozivom k posredovanju navedenega gradiva, ki ga je SOS naslovila na Ministrstvo za javno upravo in v vednost Kabinetu predsednika Vlade RS, dne 29.5.2015. V dopisu SOS dodaja, da niti ni bil s strani pooblaščenega ministrstva sklican ponovni sestanek, kot dogovorjeno na sestanku, dne 21.5.2015.

V skladu z navedenim je SOS opozorila, da Vlada RS s takšnim ravnanjem ne spoštuje sklenjenega dogovora z občinami oziroma z reprezentativnimi asociacijami občin in krši 4. točko dogovora o višini povprečnine za leto 2015, s katerim se je Vlada RS zavezala, da bo do 30.6.2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio EUR na letni ravni. Namreč nerealno je pričakovati, da bodo sprejeti ukrepi do tega roka in do te višine. Zato SOS pričakuje in zahteva, da Vlada RS s 1.7.2015 zagotovi občinam navedeno višino sredstev za pokritje zakonsko opredeljenih nalog oziroma da se ohrani višina povprečnine tudi v drugem polletju enaka kot v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015.

V skladu s sklepom Predsedstva SOS, v kolikor Vlada RS ne bo izpolnila svojega dela dogovora in ob upoštevanju navedenega v tem dopisu, SOS izpostavlja, da bo Skupnost občin Slovenije izkoristila vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito lokalne samouprave.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice