• Domov
  • Novice
  • SOS pozval MOP k zagotovitvi finančnih sredstev za izvajanje nujnih sanacijskih del na vodotokih

Konec meseca junija in v začetku julija je bilo večje število občin prizadetih zaradi močnih neurij, ki so povzročila veliko škode na komunalni infrastrukturi, stanovanjskih objektih, kmetijskih zemljiščih in vodotokih.

Ena od prizadetih občin, je bila s strani območne direkcije za vode opozorjena, da bodo prisiljeni zaustaviti intervencijska dela, saj ne razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi, čeprav so ta nujna za zagotovitev osnovne poplavne varnosti.

Ker nanosi, ki so zasuli korita rek in hudourniških potokov, močno ovirajo pretočnost rek in potokov predstavljajo potencialno nevarnost za še večjo škodo, je Skupnost občin Slovenije MOP pozvala k zagotovitvi finančnih sredstev Direkciji za vode. 

Po napovedih meteorologov, se  vremensko stanje še ne bo stabiliziralo, zato je potrebna nujna sanacija zasutih vodotokov, s katero se bo preprečila dodatna škoda in se bo zagotovila osnovna poplavna varnost občanov. 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice