• Domov
  • Novice
  • SOS pozvala občine k pozivu URSZR o izdaji Sklepa o ocenjevanju škode, ki je nastala ob neurju 24.5.2018

Na pobudo občin Prevalje je Skupnost občin Slovenije pozvala občine k pozivu regijskih izpostav URSZR, da se izda Sklep o ocenjevanju škode ob neurju 24. maja 2018.

Občino Prevalje je dne 24.5.2018 zajelo neurje, katerega posledice so zelo obsežne in presegajo finančne zmožnosti občine za celovito sanacijo. Neurje je povzročilo množične plazove na prometni infrastrukturi ter drugi javni infrastrukturi, povečani pretoki so poškodovali brežine vododotokov, uničeni so prepusti za odvodnjavanje, zaradi namočenosti terena se pojavljajo številni plazovi in usadi. Zaradi poplav hudournikov je poškodovanih več sto metrov občinskih cest, nekatere so delno neprevozne, poškodovana pa je tudi druga javna infrastruktura.

Prav tako so veliko škodo utrpeli občani, tako fizične kot pravne osebe (poplavljena stanovanja, kletni prostori, materialna škoda …).

Občina je pozvala Upravo RS za zaščito in reševanje, da izda Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurja dne 24.5.2018, vendar samo poziv z ene občine ne bo dovolj. Ker je neurje ta dan povzročilo škodo tudi v drugih občinah, smo prosili občine, da v kolikor imajo zabeleženo škodo na javni infrastrukturi, da pozovejo regijske izpostave URSZR k izdaji Sklepa o ocenjevanju škode ob neurju 24. maja 2018. Le v primeru, da je bila povzročena škoda v večin občinah, se bo dosegel prag za povračilo škode.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice