• Domov
  • Novice
  • SOS pozvala predsednika Vlade RS k oblikovanju protokola sodelovanja

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovila poziv po vključitvi SOS in občin pri pripravi predpisov. Menimo, da je glede na težke razmere v Sloveniji nujno še bolj tesno sodelovanje državne in lokalne ravni pri iskanju skupnih rešitev glede konkretnih in pomembnih vprašanj.

Kljub temu, da sodelovanje s posameznimi ministrstvi ocenjujemo zelo pozitivno, pa pri mnogih drugih prihaja do zastojev, šumov in oblikovanja rešitev, ki lahko rušijo vse do sedaj sprejete pozitivne rešitve za občine. Ugotavljamo, da se občine kot tudi njihova združenja občin vse prevečkrat izključi iz postopkov oblikovanja in sprejemanja predpisov na državni ravni in smo z vsebino predloga predpisa seznanjeni šele, ko je ta že medresorsko usklajen ali poslan v državnozborsko proceduro. Prav tako bi država v pripravo interventne zakonodaje morala kot ključne deležnike vključiti občine, te najbolje poznajo situacije na terenu in krajevne razmere, in njihova združenja. Po našem prepričanju bi sodelovanje doprineslo k sprejemu še bolj fokusiranih in celovitih ukrepov za državljanke in državljane.

Vsled navedenemu in glede na nekaterih področjih zgledno sodelovanje, ki je lahko za vzor tudi drugim ministrstvom in službam, smo na predsednika Vlade RS naslovili pobudo, da Vlada RS pripravi in sprejme PROTOKOL, s katerim opredeli načine in korake medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med ministrstvi in službami ter reprezentativnimi združenji občin v izogib sprejemanju odločitev, ki bodo imele negativne posledice za delovanje občin.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice