• Domov
  • Novice
  • SOS pozvala Vlado RS k sprejemu ukrepov in interventnega zakona za blažitev posledic zaradi koronavirusa v občinah

Skupnosti občin so dne 25.3.2020 na Vlado RS naslovile dopis, v katerem predlagamo, da je nujna vključitev združenj občin v postopke priprave sistemskih predpisov, ki se pripravljajo za preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države in lokalne samouprave, zaradi koronavirusa.

Skupnost občin Slovenije je na Vlado naslednji dan naslovila tudi še konkretne predloge in ukrepe občin članic, ki bi se vključilo v interventne zakone, in ki bi bili v pomoč pri blažitvi posledic krize v občinah in se nanašajo tako na različna področja kot deležnike.

Ob tem je bilo izpostavljeno kot poglavitno, da se z namenom finančne razbremenitve občin prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) na sejo Državnega zbora RS in ga nujno sprejme. Občinam je tudi potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva v razliki med prihodki od dohodnine ter stroški za izvajanje zakonskih nalog posamezne občine. V obstoječem sistemu financiranja občin vse občine iz dohodnine ne prejmejo zadostno višino sredstev za pokritje stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Občine tako za izvajanje teh namenjajo lastna sredstva. Zaradi ukrepov povezanih s koronavirosom imajo občine dodaten izpad lastnih prihodkov (parkirnine, turistične takse, najemnine od gostincev…), saj je izvajanje storitev občin onemogočeno. Občinam je tako potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj bo drugače ogroženo izvajanje tudi zakonskih nalog v občinah.

< Vse aktualne novice