• Domov
  • Novice
  • SOS z ministrom glede uskladitve plač funkcionarjev

Dne 18. 6. 2019 smo obveščali o aktivnostih SOS za ponovno vzpostavitev ustreznih razmerij med uvrstitvami funkcionarjev v plačne razrede v odnosu do zaposlenih v drugih plačnih skupinah.

Včeraj, dne 26. 6. 2019 je glede uskladitve plač funkcionarjev potekal sestanek med ministrom za javno upravo, Rudijem Medvedom in predstavniki Skupnosti občin Slovenije. S strani SOS so se sestanka udeležili: predsednik sekcije ostalih občin, Peter Misja, podpredsednik sekcije ostalih občin, Aco Franc Šuštar in podpredsednik sekcije mestnih občin, Aleksander Saša Arsenovič ter generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. S strani ministrstva sta sodelovala še državna sekretarka, Mojca Ramšak Pešec in generalni direktor direktorata za javni sektor, Peter Pogačar.

Uvodoma je minister Medved izpostavil, da so županje in župani znotraj plačne lestvice slabo uvrščeni, kar kaže, da je tisti, ki je takrat predlagal in sprejel takšno uvrstitev imel zelo slab odnos do funkcije župana. Vsi prisotni so se strinjali, da bi bilo nujno odpraviti velika nesorazmerja med plačami najvišjih javnih uslužbencev v korelaciji z vsemi funkcionarji (ministri, državnimi sekretarji, župani, sodniki…). Predstavniki SOS so izpostavili, da je sedaj skrajni čas, da se poseže v plače funkcionarjev in odpravi nastale anomalije. Dejstvo je, da je s sproščanjem ukrepov ter novimi uvrstitvami plač delovnih mest in nazivov v plačne razrede, prišlo do stanja, ko so plačna razmerja med funkcionarji in javnimi uslužbenci popolnoma porušena. Glede na širino pristojnosti in obveznosti ter velike odgovornosti, ki jih imajo županje in župani, so prejeta plačila neustrezna. Višina plačila pa vpliva tudi na razvrednotenje same funkcije županje in župana.

Predstavniki MJU so pojasnili, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Z odprtjem zakona bo možna tudi sprememba Priloge 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede.

Obvestilo – Uskladitev plač funkcionarjev

< Vse aktualne novice