V četrtek 25. februarja so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z generalnim direktorjem dr. Borutom Štrumbljem. Na sestanku smo obravnavali pripombe Skupnosti občin Slovenije in občin, na osnutek Zakona o športu.

Generalni direktor je na začetku poudaril, da je namen novega Zakona o športu popraviti pomankljivosti sedanjega zakona. Prav tako je izpostavil, da je želja MZIŠ, da se osnutek Zakona o športu pošlje jeseni v Državni zbor.

V nadaljevanju so se predstavniki MIZŠ opredelili do pripombe Skupnosti občin Slvoenije. Predstavniki MIZŠ so se strinjali:

  • da se umakne soglasje športnih zvez na letni program športa, vztrajali pa so pri mnenju. Stališče ministrstva je, da se mora v pripravo Letnega programa športa vključit športna sfera. Prav tako bi preko mnenja dosegli pritisk na športna društva, da se prostovoljno združijo v športno zvezo in tako ponudijo občinam enega enotnega sogovornika.
  • da občine z letnim programom športa same določijo javni interes (ki ne sme biti v nasprotju z zakonom in nacionalnim programom)
  • v zakonu se bo vadnina določila kot namenski vir (društva ga ne bodo smela porabiti za svoje delovanje), kar bo v primeru sofinanciranja s strani občin pomenilo znižanje vadnine in s tem dostopnost vadbe. Cilj ministrstva je preprečevanje kanaliziranja javnih sredstev in vadnin iz programov v financiranje društva samega ali članskih selekcij;
  • MIZŠ želi ohraniti brezplačne preglede za vse registrirane športnike (na stroške ZZZS);
  • v zakon ne morejo vključit odvzem premoženja Športne unije, saj bi šlo za razlastitev, kar pa bi bilo ustavno sporno;

Na MIZŠ so pozitivno sprejeli pobudo za pripravo Priporočil za vzdrževanja športnih objektov, saj bodo takšna priporočila v pomoč pri odločanju o investicijah v občinam.

 

< Vse aktualne novice