• Domov
  • Novice
  • SOS z vprašanji naslovil politične stranke, ki bodo letos kandidirale v Državni zbor RS

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 179 občin članic. Pri svojem delu poskušamo konstruktivno sodelovati z državnimi institucijami, kamor sodijo tudi vlada in ministrstva, ter z drugimi domačimi in tujimi organizacijami. V zadnjih letih so bile občine v nekaterih vladah spregledane in neenakovreden partner pri vprašanjih, ki so se dotikala predvsem lokalne samouprave. Nekatere vlade se niso zavedale pomena lokalnih skupnosti kot zastopnice interesov občin in partnerja v razvoju. Na podlagi tega so bile občine pogosto neustrezno financirane, kar je posledično vodilo v manjšo izvedbo  razvojnih projektov. Prav tako je bila absorpcija evropskih sredstev manjša, ponekod pa je bilo tudi okrnjeno izvajanje osnovnih nalog občin.

Zaradi navedenih razlogov aktivno vstopamo v predvolilno obdobje v imenu naših članic, slovenskih občin. S tem namenom smo za vse politične stranke, ki bodo v letošnjem letu kandidirale na volitvah v Državni zbor RS, pripravili vprašanja glede tem, ki zadevajo lokalno samoupravo, enega od najpomembnejših gradnikov naše države. Tematike pokrivajo finančne vire občin, upravljanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, vloge in pristojnosti občin, prostorske politike in avtonomnih finančnih virov, področje plač v javnem sektorju, in  decentralizacijo storitev države.

Pri tem vam sporočamo, da bomo prejete odgovore objavili na spletni strani Skupnosti občin Slovenije.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice