• Domov
  • Novice
  • SOS, ZOS in ZMOS podpirajo Zakon o pogrebni dejavnosti

16. decembra 2015 smo v Državni zbor poslali skupno stališče vseh treh asociacij občin, ki podpirajo koncept zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je v zakonodajno proceduro vložil poslanec Jani Möderndorfer.

Predlog Zakona temelji na izhodiščih pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu in pogrebno dejavnostjo, ki je predmet gospodarske javne službe ter pokopališko dejavnostjo, ki v celoti ostaja predmet gospodarske javne službe. Zakon lokalnim skupnostim zagotavlja nadzor nad izvajanjem storitev ter nadzor nad oblikovanjem in zaračunavanjem cen storitev, hkrati pa jim dopušča možnost izbire oziroma odločitve na kakšen način bodo opravljale pogrebno dejavnost.

S tem zakon sledi tako izhodiščem, ki so bila že podprta s strani SOS, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, kakor tudi odločitvi Ustavnega sodišča, ki je pogrebno in pokopališko dejavnost opredelilo kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Stališče Ustavnega sodišča je da gre za dejavnost, ki je ni moč prosto prepuščati na trgu ne samo zaradi pravnega reda, ampak zaradi pietete do pokojnikov in odnosa do svojcev, zdravstvenih in sanitarno higienskih razlogov ter zaradi medsebojne povezanosti v procesu izvajanja.

Med predlogi za dopolnitev členov smo predlagali, da je v zakonu je potrebno dodati določilo glede pokopa tujcev brez znanega stalnega prebivališča, pri tem mislimo na migrantske tokove oz. begunce, kjer je naročnik oz. plačnik pogreba lahko le država in nikakor ne občina. Prav tako je potrebno v zakonu urediti zavezujoče povračilo pogrebnih stroškov občini iz zapuščine umrlega, kot je praksa pri drugih pomočeh države in občin.

Poslanke in poslance smo opomnili tudi na določilo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki pravi, da je pogrebna in pokopališka dejavnost ena izmed izvirnih pristojnosti občin. Naloga občin je, da organizirajo opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.

 

< Vse aktualne novice