• Domov
  • Novice
  • Spletni posvet o gradnji stanovanj oz. trajnostnem bivanju

Skupnost občin Slovenije je 23.4.2021 v sodelovanju s slovenskim razvojnim svetom organizirala spletno posvetovanje o zgraditvi 2000 najemnih socialnih in 4 000 najemnih kadrovskih lesenih hiš ali stanovanj, ki so zgrajena tako, da so bivališča energetsko povsem samooskrbna in omogočajo tudi oskrbo osebnih vozil z lastno elektriko ter omogočajo stanovalcem, da se oskrbujejo z zelenjavo in sadjem z lastnega vrta.

Dr. Gojko Stanič je predstavil širok koncept pobude, od same arhitekturne zasnove do družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov izvedbe, zato ima njegova predstavitev upravičen naslov Trajnostno bivanje. Predstavitvi je sledila živahna razprava, v kateri so sodelovali direktor Stanovanjskega sklada RS, županje in župani ter drugi udeleženci. Pobuda je bila dobro sprejeta in skladna s številnimi strateškimi usmeritvami, tako nacionalnimi kot evropskimi. Pobuda zahteva odločnejše korake h konkretnejšemu, izvedbenemu delu projekta. Razprava je namenila pozornost prostorskemu načrtovanju in različnim možnostim poslovnih modelov od javno-zasebnih partnerstev do stanovanjskega zadružniškega modela pa tudi možnostim socialnih inovacij. Prisotni so menili, da bi kar nekaj odgovorov na odprta vprašanja iz naslova policentričnega razvoja Slovenije lahko ponudila nacionalna strategija gradnje stanovanj, ali morda nacionalna strategija trajnostnega bivanja.

Gradiva:

Trajnostno prebivanje -Razmišljajmo drugače

Slovenska podnebna nevtralnost do leta 2030

Pismo podpore – trajnostna gradnja hiš in eko donacije

KATALOG

< Vse aktualne novice