• Domov
  • Novice
  • Spletno srečanje z MzI – Zelena, digitalna in odporna mobilnost

Skupnost občin Slovenije je 16.4.2021 v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo organizirala spletno srečanje z naslovom Zelena, digitalna in odporna mobilnost. Tako kot naslov je tudi dvourno srečanje postreglo z veliko informacijami, katerih pretok med lokalno in državno ravnjo je nujen, za dosego ciljev trajnostne mobilnosti.

Zbrane predstavnike ministrstva in občin sta pozdravila Predsednik SOS, Peter Misja in podpredsednica SOS, Jasna Gabrič, ki je srečanje vodila. V prvem delu srečanja so besedo dobili predstavniki ministrstva. Državni sekretar Blaž Košorok je predstavil ključne prometne politike in usmeritve, tako na EU, kot nacionalni ravni, ki zasledujejo cilje  izboljšanja ogljičnega odtisa in zmanjšanja števila avtomobilov. Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko je v nadaljevanju predstavil ključne predpise, ki se spreminjajo in razloge zanje, ter izpostavil za občine pomembne spremembe. Mag. Milena Černilogar Radež, vodja Sektorja za trajnostno mobilnost in prometno politiko je občine pozvala, da se povežejo in pripravijo dobre projekte, saj bodo še iz te finančne perspektive na voljo neporabljena sredstva za ukrepe trajnostne mobilnosti. Mag. Matjaž Vrčko, vodja sektorja za javni potniški promet je predstavil spremembe direktive za alternativna goriva, ter direktive o čistih vozilih, določa deleže, ki zavezujejo tudi občine.

V drugem delu so predstavniki lokalnih skupnosti izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo, dobre prakse ter vprašanja za ministrstvo. Peter Misja, župan Občine Podčetrtek je predstavil dodano vrednost kolesarskih poti. Andraž Mlaker in Aleš Klinc iz sektorja za komunalo in promet Mestne občine Maribor, sta se osredotočila na izzive elektromobilnosti. Gregor Jarkovič, občinski inšpektor MIR Jesenice in svetnik Občine Bled je opozoril na razkorak med agilnimi oblikami mobilnosti in togimi prostorskimi procesi. Boris Koprivnikar, svetovalec projektnemu konzorciju MOL za pametno mobilnost je izpostavil pomen digitalizacije in tesno povezavo med pretočnostjo prometa in pretočnostjo podatkov. Leon Kobetič, direktor podjetja Locus, je kot zunanji izvajalec več občinam trajnostno mobilnost označil kot glavno temo urbanizma in izpostavil težave pri izvajanju ukrepov predvsem zaradi razpršenega tipa poselitve.

V razpravo sta se z vprašanji vključila tudi županja Semiča, Polona Kambič in župan Podlehnika mag. Sebastian Toplak. Oba sta opozorila na potrebe po sofinanciranju ukrepov tudi v občinah, kjer priprava občinskih celostnih strategij ni smiselna.

Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo so podali vrsto odgovorov in obrazložitev k izpostavljenim iztočnicam, s podrobnejšimi pojasnili sta se oglasila tudi Igor Prinčič in Polona Demšar Mitrovič. Srečanje so na ministrstvu ocenili kot dobrodošel vpogled v lokalne realnosti in izrazili pričakovanje in pripravljenost za nadaljnje sodelovanje. Voditeljica Jasna Gabrič se je vsem prisotnim zahvalila za konstruktivno razpravo, ki je mnoge odprte zadeve pojasnila in osvetlila teme, ki jim je potrebno nameniti še več pozornosti v prihodnje.

Zapis srečanja, 16.4.2021

< Vse aktualne novice