• Domov
  • Novice
  • Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni ravni in EU ravni

V četrtek, 17. marca 2022 je potekal spletni seminar v organizaciji Evropske komisije, Evropske agencije za okolje (EEA) in Ministrstva za okolje in prostor, katerega se je udeležil tudi predstavnik SOS. Obsegal je pregled razpoložljivega znanja, smernic in orodij za prilagajanje podnebnim spremembam na nacionalni in EU ravni (podnebni podatki, orodje za podporo prilagajanju v mestih in študije primerov).

Po uvodnem nagovoru in predstavljenih podnebnih dejstvih v Sloveniji je bil predstavljen portal Climate ADAPT, kjer lahko med drugim iščete informacije razvrščene po sektorskih politikah, državah, različnih študijah primerov in podobno.

Predstavljen je bil tudi Instrument za podporo politikam Convenant (ang. The Convenant Policy Support Facility), ustanovljen v januarju 2022 kot del nove Strategije EU za prilagajanje (ang. EU Adaptation strategy), in je v pomoč lokalnim in regionalnim oblastem pri razvoju in implemetaciji strategij za prilagajanje v okviru Konvecije županov.

Druge izpostavljene (pod)strani so bile naslednje:

Skupnost občin Slovenije je tudi sicer podpornica dogovora Konvecije županov (ang. Convenant of Mayor) in vas bo tozadevno še naprej redno informirala v zvezi z zgoraj navedenim instrumentom za podporo politikam oz. pri razširjanju pozivov lokalnim organom.

< Vse aktualne novice