• Domov
  • Novice
  • Sporazum o partnerstvu in Načrt za okrevanje in odpornost

4.3. je potekala 3. skupna seja komisije SOS za razvojne projekte in predsedstva SOS. Zbrane županje in župane ter članice in člane komisije je pozdravil Peter Misja, predsednik SOS, spletno sejo pa je vodila predsednica komisije za razvojne projekte Jasna GabričJosip Mihalic, direktor direktorata za kohezijsko politiko na SVRK in Nena Dokuzov iz MGRT sta  predstavila Sporazum o partnerstvu, Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Predstavljen je bil proces priprave tudi drugih ključnih dokumentov, ki so podlaga za pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 in se pripravljajo večinoma na SVRK, delno tudi na MKGP, v delu, ki se nanaša na skupno kmetijsko politiko.

Vezano na iztekajoče se programsko obdobje pripravljajo spremembe obstoječega operativnega programa, te spremembe so povezane na zagotavljanje podlag za črpanje dodatnih sredstev React EU. SVRK je tudi koordinator priprave Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Prav tako koordinirajo pripravo Sporazuma o partnerstvu in pripravo Operativnih programov. Sporazum o partnerstvu je krovni dokument, ki na najvišji ravni opredeljuje nacionalne cilje in njihovo povezavo z evropskimi cilji. Kar se tiče priprave operativnih programov je direktor povedal, da so šele v fazi priprave in predvidevajo, da bodo koncem marca zaključili s pripravo osnutkov, zato jih še ni mogel podrobneje predstaviti.

Na seji je bil prisoten tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, mag. Damjan Jaklin, ki je predstavil predloge za vključitev vsebin zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko (EKP) v obdobju 2014-2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja (VFO) 2021-2027 in instrumenta za okrevanje – NextGenerationEU (NG EU).

 

< Vse aktualne novice