• Domov
  • Novice
  • Spoštovanje javnega reda in miru na ravni lokalne samouprave

Skupnost občin Slovenije kot reprezentativno združenje njenih članic se zaveda problematike kršitev javnega reda in miru na lokalni ravni. Dobrini javnega reda in miru izključujeta vsa protipravna dejanja, ki kakorkoli kršijo splošna pravila vsakdanjega dela in življenja.

Kljub podrobni pravni ureditvi na tem področju (29. poglavje KZ-1, UL RS, št. 55/08 s spremembami in dopolnitvami, in ZJRM-1, UL RS, št. 70/06), se zdi, da je vandalizma v smislu povzročanja konkretnih dejanj, za katere ZJRM-1 sicer predvideva sankcije, vse več. Zaradi tega je k reševanju teh situacij potrebno pristopiti tudi z drugačnimi, predvsem preventivnimi, ukrepi, ne le s sankcioniranjem storjenih dejanj zoper javni red in mir.

Primerjalni vidik v nekaterih evropskih državah (npr. Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska,…) več ali manj kaže na podobno ureditev tega področja, kot jo poznamo pri nas, z določenimi posebnostmi ter drugačnimi poimenovanji storjenih dejanj. V večini primerov gre pri tovrstnih kršitvah za prekrške, ki jim sledi denarna sankcija. Slovenska zakonodaja lokalnim skupnostim tudi omogoča, da še dodatno in podrobneje uredijo vzdrževanje javnega reda in miru, kar navadno tudi storijo s sprejetjem predpisov na lokalni ravni.

Vandalizem velja omejiti v najširšem smislu, pri čemer naj lokalne skupnosti dajo poudarek k spoštovanju skupnega javnega prostora. Slednji naj ustvarja okolje, ki bo prijazno do širše družbene skupnosti. Pri tem bi lahko občine vključile svoje prebivalce v različne aktivnosti, med drugim v soupravljanje javnega prostora v smislu urejanja mestnih površin, kar ima za posledico identificiranje prebivalcev s prostorom, občutek odgovornosti in skrbi za prostor, povezovanje ljudi med seboj itd. Tako upravljan javni prostor je praviloma bolje vzdrževan in manj podvržen dejanjem vandalizma.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice