• Domov
  • Novice
  • Sprejem občinskih prostorskih načrtov do zakonsko določenega roka

Ministrstvo za okolje in prostor je pozvalo občine, ki še nimajo sprejetega OPN, da svoje aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemom OPN pospešijo, upoštevaje zakonsko določen rok 31. december 2021, ko prenehajo veljati prostorske sestavine in prostorski ureditveni pogoji.

Obenem ministrstvo občine zaproša, da do 15. septembra 2021 podajo informacije, v kateri fazi priprave je njihov OPN in izpostavijo morebitne težave pri pripravi. Na podlagi pridobljenih informacij bo ministrstvo, v okviru svojih pristojnosti, lahko zagotovilo strokovno podporo in sodelovanje v procesu medresorskega usklajevanja.

Celoten dopis MOP prilagamo tukaj.

< Vse aktualne novice