• Domov
  • Novice
  • Sprejet pravilnik glede oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 200/20, dne 29.12.2020 (z veljavnostjo 30.12.2020) objavljen PRAVILNIK o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 94. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; ZIUOPDVE).

Povezava na besedilo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14177


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice