• Domov
 • Novice
 • Sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021

Vlada Republike Slovenije je na svoji 151. redni seji, dne 5. 10. 2017, sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.

Strategija za obdobje 2017–2021 temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti, ter na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter
usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež.

Nova strategija je usmerjena v scenarij pospešenega razvoja turizma in si bo prizadevala za doseganje naslednjih razvojnih ciljev turizma do leta 2021:

KLJUČNI CILJI:

 • dvig prilivov iz naslova potovanj 3,7 do 4 milijarde evrov;
 • 5–5,5 milijonov turističnih obiskov;
 • 16–18 milijonov nočitev;
 • povprečno dolžino bivanja 3,1–3,4 dni;
 • 18.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih;
 • povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000 zaposlenih.

Predlagana nova strateška vizija slovenskega turizma je:

Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Strategija opredeljuje 6 ključnih razvojnih politik:

 • nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti,
 • institucionalni in pravni okvir,
 • namestitve, turistična infrastruktura in naložbe,
 • kadri v turizmu,
 • prostor, naravni in kulturni viri,
 • mala in srednje velika podjetja (MSP).

Strategijo si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice