• Domov
  • Novice
  • Sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022 – 2028

Vlada RS je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028, ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in naše države.

V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev:
1. povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe;
2. povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov;
3. pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja;
4. razogljičenje in uravnoteženje slovenskega turizma ter
5. zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture.

Za doseganje ciljev je v strategiji opredeljeno sedem politik s konkretnimi ukrepi:
Politika 1: naložbe in podjetniško okolje,
Politika 2: javna/skupna infrastruktura in dediščina za turistični ambient Slovenije,
Politika 3: človeški viri za dvig dodane vrednosti,
Politika 4: trajnost in zelena shema slovenskega turizma,
Politika 5: dostopnost in trajnostna mobilnost,
Politika 6: upravljanje destinacij in povezanost turizma,
Politika 7: produkti in trženje.

Poleg tega pa so določene tudi tri horizontalne politike, ki podpirajo uresničevanje ključnih strateških politik:
• Digitalna preobrazba slovenskega turizma,
• Usmeritve politike na zakonodajnem in finančnem področju,
• Institucionalni okvir in horizontalno medresorsko in medsektorsko upravljanje in usklajevanje politik.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v obdobju veljavnosti strategije vsaki dve leti pripravilo Akcijski načrt izvajanja strategije, v katerem bodo konkretno navedeni ukrepi, ki bodo tudi ustrezno finančno ovrednoteni.

Strategija trajnostnega turizma 2022 – 2028
Predstavitev Strategije trajnostnega turizma

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice