• Domov
  • Novice
  • Sprememba višine povprečnine za leto 2020 in omogočene videokonferenčne seje občinskega sveta

Obveščamo vas, da je s 1. majem 2020 pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 eura.

Istega dne je stopil v veljavo tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki v 49. členu dopolnjuje 35. člen Zakona o lokalni samoupravi tako, da omogoča sklicevanje videokonferenčne seje občinskega sveta. Člen se uporablja neposredno, zanj ni treba spreminjati poslovnika občinskega sveta.

Besedilo Zakona je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901?sop=2020-01-0901


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice