• Domov
  • Novice
  • Sprememba Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Državni zbor RS je na seji 27. 11. 2018 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A), s katerim se dopolnjuje 96. člen ZSPDSLS-1. In sicer določa, da se za postopke načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leti 2018 in 2019, ki so se začeli po uveljavitvi ZSPDSLS-1, njihovo vsebino in poročanje o njihovi realizaciji uporabljajo določbe 11., 12., 13., 14., in 15. člena prej veljavnega zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS).

Besedilo zakona poslano Državnemu svetu najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice